26 Ocak 2016
2015 yılı sonu itibariyle kaç tutuklu ve hükümlü çalışmaktadır, ne kadar ücret almaktadırlar ve kaçı özel firmalar için çalışmaktadır? Çalışan mahpus sayısı, ücretler ve özel firmalarda çalışan tutuklu ve hükümlü sayısı.pdf

26 Ocak 2016
2015 yılı sonu itibariyle çalışan tutuklu ve hükümlülerin kaçı hangi ceza infaz kurumunda çalışmaktadır? Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde hangi üretimler yapılmaktadır? Çalışan mahpus sayısı ve işkollar.pdf

12 Nisan 2016
İşyurtları kurumu bünyesinde ne kadar iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunmaktadır? BE iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi.pdf

15 Nisan 2016
2015 yılı içerisinde çıraklara 7.50, kalfalara 8.00, ustalara 10.00 TL yevmiye verildiği İşyurtları Kurumu’nun 2015 yılı raporunda belirtilmektedir. Bu yevmiyeler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan tutuklu ve hükümlüler için de geçerli midir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan tutuklu ve hükümlülerin yevmiyelerinden, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olanlardan alınmayan ek bir kesinti söz konusu mudur? Söz konusu ise, bu kesintiler nelerdir ve hangi mevzuata dayalı olarak yapılmaktadır? BE yabancıların yevmiyesi.pdf

18 Nisan 2016
2015’te kaç mahpusa “ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma” disiplin cezası verilmiştir? BE ücretli çalışılan işten yoksun bıraktırma cezası.pdf

20 Nisan 2016
2015 yılında özel sektör ile yapılan 72 işbirliği neticesinde bu kurumlarda 1.528 tutuklu ve hükümlü çalışmıştır. Özel sektörle yapılan işbirliklerinde çalışan tutuklu ve hükümlülere günlük ne kadar yevmiye ödenmiştir ve hangi tür sigortalılık pirimi yatırılmıştır? BE özel sektör yevmiyeleri.pdf

24 Mayıs 2016
2015’te İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölye ve tesislerde kaç kadın, LGBTİ, yabancı uyruklu ve çocuk hükümlü ve tutuklu çalışmıştır? be-calisansayilari-245216

26 Mayıs 2016
2015’te kaç hükümlü kurum dışında çalıştırılmıştır, ne kadar ödeme yapılmıştır? be-kurumdisindacalisma-26516.pdf

26 Mayıs 2016
Engelli tutuklu ve hükümlüler İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölye ve tesislerde çalışma olanaklarına sahip midir? be-engellihukumlulerincalismasi-26516.pdf